Öljyjärjestelmän määräaikaishuollot ennaltaehkäisevät kuluja ja vikatilanteita

13.10.2017

Öljylämmityslaitteiston säännöllinen huoltaminen ennaltaehkäisee vikatilanteita sekä säästää energiaa. Öljyjärjestelmä kannattaa tämän vuoksi huoltaa säännöllisesti ammattilaisten palveluita käyttäen.

Kolme tärkeintä huoltotoimenpidettä ovat öljypolttimen toiminnan tarkastus sekä säätö, kattilan ja savupiipun vuosinuohous sekä öljysäiliön määräaikaistarkistus.

Öljypolttimen toiminnan tarkastuksen ja tarvittavat muutokset tekee Tukesin valtuuttama öljypoltinhuoltaja. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että öljypoltinhuollon ammattilainen ei välttämättä aina ole öljyn polton optimoinnin ammattilainen. Öljyn polton optimoinnilla vähennetään rakennuksen tai prosessin ominaisenergiankulutusta, jolloin öljyä kuluu vähemmän. Öljyn polton optimoinnin ammattilaisen ja öljypoltinhuollon ammattilaisen ero on siinä, että ensimmäinen tekee säädöt asiakkaalleen mahdollisimman energiatehokkaasti kun taas jälkimmäinen turvautuu laitevalmistajien ja öljyntoimittajien yleisiin suosituksiin säätäessään asiakkaan poltinta. Ero on merkittävä kun tarkistellaan vuotuista öljylaskua.

Asiakkaan näkökulmasta oleellisin kysymys onkin, että onko tärkeintä että laittteet ovat toimittajien suositusten mukaisissa säädöissä, jotka toimivat jokaisen asiakkaan käyttötilanteessa häiriöittä vaiko onko tärkeämpää, että poltin on sellaisissa säädöissä, jotka toimivat juuri kyseisen asiakaan tapauksessa moitteetta mahdollistaen samalla parhaan mahdollisen energiatehokkuuden sekä pienemmän öljylaskun? Valtaosa meistä suosisi näistä jälkimmäistä vaihtoehtoa, jos olisi tietoinen tästä mahdollisuudesta ja siitä, miten käyttämänsä palveluntuottaja polttimen säätää.

Asiantunteva öljyn polton optimoinnin ammattilainen säätää öljyliekin lyhyeksi ja kirkkaaksi tarkastellen liekkiä silmämääräisesti kattilassa tai uunissa olevasta liekin tarkkailulasista. Asiantunteva öljynpolton optimoinnin ammattilainen puhdistaa tarkastuslasin noesta ja tuhkasta poltinhuollon yhteydessä. Se hoituu myös poltinhuollon ammattilaiselta käden käänteessä ja onkin vakiotoimenpide ammattimaista öljypoltinhuoltoa suoritettaessa. Hiilimonoksidin osamäärän ja jäännöshappiprosentin öljyn polton optimoinnin ammattilainen tarkistaa savukaasuanalysaattorilla, kuten myös poltinhuollon ammattilaisen tulisi aina tehdä. 

Mahdollisimman pienen öljylaskun kannalta on kuitenkin tärkeätä, että säätöä ei tehdä pelkästään savukaasuanalysaattorin lukemien perusteella, koska säätö tulee tehdä nimenomaan liekin silmämääräisen tarkastelun perusteella ja öljypolttimen toimintaa seuraamalla. Analysaattorin ilmoittaman poltonhyötysuhde on matemaattiseen kaavaan perustuva suhdeluku, joka ei huomio kaavaan kuulumattomien muuttujien vaikutusta ominaisenergiankulutukseen eli energiatehokkuuteen. Energiatehokkuusvertailu kannattaa tehdä ominaisenergiankulutuksen tarkastelun kautta.

Kaikkein energiatehokkaimpien säätöjen suorittaminen voi joissain tapauksissa vaatia vedonsäätöpellin asentamista hormiliitokseen, jotta vastapaine tulipesässä on riittävä.

Kts. öljypolttimen ilmamäärän ohje energiatehokkaaseen palamiseen täältä.  

Kattilan ja savupiipun nuohous

Nuohousalan Keskusliitto ry kertoo määräaikaisnuohouksesta sivuillaan seuraavaa:

”Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja -asetukseen Pelastuslain (13§) mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Nuohouksen järjestämisestä laissa (59 §) todetaan, että alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.” [viitattu 12.10.2017]

Nuohous on siis pelastuslakiin ja -asetukseen asettama määräaikaisvaatimus, joiden tarjoamisesta päättää oman kotikuntasi alueella toimiva pelastustoimi. Suosituksemme on, että nuohous on suoritettu hiljattain ennen öljypolttimen säätöjen tarkistusta.

Öljysäiliön määräaikaistarkistus

Öljysäiliö kannattaa tarkistuttaa oman-, kiinteistön- sekä ympäristönturvallisuuden takaamiseksi säännöllisen väliajoin. Turvatekniikan keskus Tukes kertoo sivuillaan seuraavaa:

”Tärkeällä pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin niinikään Tukesin päteväksi arvioiman toiminnanharjoittajan toimesta. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Seuraavien tarkastusten ajankohta määräytyy ensimmäisen tarkastuksen perusteella tehdystä säiliön kuntoluokituksesta.” [viitattu 12.10.2017]

Useat öljyalan toimijat ovat antaneet suosituksenaan puhdistaa ja tarkistaa teräksiset öljysäiliöt säännöllisesti 5-10 vuoden välein riippumatta siitä ovatko säiliöt pohjavesialueella.  Säiliöiden pohjalle muodostuvaa öljysakkaa kertyy lähes aina puhdistus- ja tarkastusvälin edetessä kaiken tyyppisiin öljysäiliöihin. Tämän poistaminen säiliöstä määräajoin ennaltaehkäisee öljypoltin häiriöitä ja edes auttaa hyvän energiatehokkuuden saavuttamisessa.

Parhaan energiatehokkuuden ja käyttökokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme määräaikaishuoltoja kaikille öljysäiliöille vähintäänkin 10 vuoden välein.