Viljankuivaajat

PARI-tuotteiden käyttö nopeuttaa viljankuivumista, koska liekki vapauttaa öljyn energian aiempaa enemmän lämpösäteilynä, jolloin viljan kuivuminen nopeutuu. Tyypillisesti kuivausilman lämpötila nousee muutamalla asteella, jolloin kuivausilman määrää voidaan suurentaa kuivausilmamäärän kuristinta avaamalla. Säätö tehdään joko käsin tai automatiikan avulla. Kuivausajan lyhentyessä öljyn kulutus vähenee n. 40%. Vertailu tulee suorittaa aina kuivatun kosteuden määrään ja vertailussa on huomioitava myös se millaisissa olosuhteissa viljaa kuivataan.

Koska viljankuivaajilla ohjaustekniset ratkaisut voivat vaihdella, pyydämme huomioimaan kaksi oleellista tekijää säästöjä tavoiteltaessa:

  • Kaksiliekkipolttimissa apusuutin käy vähemmän aikaa, joka vähentää kulutusta mutta ei näy kokonaisuutena kuivausajan lyhentymisenä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttaa, kun tavoitelee mahdollisimman nopeaa viljan kuivumista.
  • Kuivauksessa jossa ohjaus on toteutettu termostaatilla, saavuttaa kuivattava vilja halutun kuivuuden alemmassa poistolämpötilassa.
  • Kuivauksessa jossa ohjaus on toteutettu hygrostaatilla, saavuttaa kuivattava vilja alemman kosteusprosentin aiemmin asetetulla hygrostaatin asetusarvolla.

PARI-tuotteiden mahdollistama kuivauskapasiteetin lisääntyminen kannattaa hyödyntää kuivausajan lyhentymisenä, jolloin energiaa säästyy eniten sekä öljynä että sähkönä. Huomioi kuitenkin siemenviljaa kuivatessa siemenviljan kuivaukseen sopivat kuivausilman lämpötila-alueet.

Lue lisää: PARI polttoöljyjen lisäaine viljankuivauksessa »

Kiinteistöjen lämmitys

PARI polttoöljyjen lisäaine tehostaa polttoöljyn palamista ja energiatehokkuutta, mikä laskee kiinteistöjen lämmityskustannuksia. PARIn ansiosta esimerkiksi polttoöljylämmitteisten navettojen, sikalojen, tallien ja muiden kotieläinsuojien lämmityskuluja voidaan vähentää 40 %. Säästöjen lisäksi PARI auttaa esimerkiksi pitämään kattilan, polttolaitteiston sekä savupiipun huomattavasti pidempään puhtaana. Katso täältä asiakkaidemme kokemuksia!

Työkoneet

PARI polttoöljyjen lisäainetta käyttämällä dieselmoottorien polttoainekulutusta voidaan vähentää muutamalla prosentilla. PARIn parantaa myös apu- ja lisälämmittimien toimintavarmuutta ja laskee päästöjen määrää. 

PARI lisäaineen käytöstä ei aiheudu vaaraa. Käyttöturvallisuustiedote tulee kuitenkin ottaa huomioon ainetta käsiteltäessä. Tuotteellamme on myös vastuuvakuutus, jota ei tosin ole koskaan tarvittu. 

Kasvihuoneet

PARIn ansiosta kasvihuoneen kokonaisenergiankulutusta voidaan vähentää yli 40 % satomäärien kasvaessa. Lue lisää Kasvihuoneet-sivultamme »

Tutustu myös asiakkaidemme kokemuksiin Referenssit-sivullamme »