Mitä vähemmän prosessi tarvitsee energiaa tehdäkseen siltä halutun työn, sitä energiatehokkaampi prosessi on. Prosessin tekemän työn tarvitsema energiamäärä määräytyy ajan ja energian siirtotehon funktiona. Mitä suurempi on teho, sitä lyhyemmän ajan prosessin tekemä työ kestää, minkä seurauksena häviöt prosessista ovat pienemmät kuin pidemmällä ajalla.

Lämmönsiirtymisen kannalta prosessiin on merkityksellisintä se, millä lämpösäteilyn intensiteetillä polttoaine vapauttaa energiasisältönsä. Kun polttoaineen energiasisältö voidaan vapauttaa korkealla lämpösäteilyn intensiteetillä, lämpöä tarvitseva prosessi toimii nopeammin, tasalaatuisemmin ja häiriöttömämmin.

Se, millä polttoaineella energia tuotetaan, vaikuttaa puolestaan teollisten prosessien käyttämän kokonaisenergiaan ja prosessin tekemän työn ottamaan aikaan. Matalissa lämpötiloissa palavat alhaisen hiilipitoisuuden omaavat polttoaineet vapauttavat energiasisältönsä heikolla lämpösäteilyn intensiteetillä, minkä vuoksi ne ovat huomattavasti energiatehottomampia vaihtoehtoja kuin tehokkaasti palava öljy. Polttoöljy onkin prosessiteollisuuden lämmöntuotannon lähteenä energiatehokkaampi polttoaine kuin esimerkiksi kaasu, turve tai puupohjaiset polttoaineet kuten pelletit ja hake.

Polttoöljyn esivalmisteleminen PARI polttoöljyjen lisäaineella edelleen korostaa polttoöljyn energiatehokkuutta ja käytettävyyttä lämmöntuotannon sekä prosessiteollisuuden polttoaineena. Yleisestä ajattelumallista huolimatta polttoöljy onkin mainettaan huomattavasti ympäristöystävällisempi ja taloudellisempi vaihtoehto. Lue lisää sivullamme Säteilylämmönsiirto ilmiönä.