Öljypolttimen ilmamäärän säätöohje energiatehokkaaseen palamiseen

Polttimen palamisilmamäärän säätäminen määräaikaishuollon yhteydessä vaikuttaa oleellisesti öljyn energiatehokkuuteen. Öljypolttimen huolto- ja säätötoimenpiteet on hyvä antaa ammattilaisten tehtäväksi, sillä ne vaativat asiantuntemusta ja kokemusta. Öljypolttimen määräaikaishuollot suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein.


PARI-tuotteet eivät edellytä määräaikaishuolletun ja säädetyn polttimen uudelleen säätöä, kunhan liekki kirkastuu PARI-tuotteiden käyttöönoton jälkeen. Seuraavat ohjeet on hyvä kertoa myös poltinhuollon ammattilaiselle. Näin toimimalla varmistat, että poltinhuoltaja osaa määräaikaishuollon yhteydessä säätää polttimen toiminnan energiatehokkaaksi ja juuri teidän tapaukseenne sopivaksi.


Energiatehokkain öljyliekki on kirkas ja lyhyt. Mitä kirkkaampi liekki on, sitä kuumempana öljy palaa ja sitä enemmän öljyn energiasisältö vapautuu lämpösäteilynä. Kirkkaan valkoinen liekki sinisillä kärjillä on hyvä esimerkki kuumasta kevytpolttoöljy liekistä. Punertavan keltainen tai keltainen liekki tuottaa vähemmän lämpösäteilyä kuin mitä edellä kuvailtu liekki.


Erinomaisen lämpösäteilyn määrän tuottaa liekki, joka on läpikuultavan kirkas. Kun liekki on lyhyt sekä kirkas ja liekin kärjet ovat ajoittain tai koko ajan sinertävät ollaan tavoitellussa tilanteessa.

Säädettäessä poltinta PARI-tuotteiden ollessa käytössä on huolehdittava, että savukaasuissa oleva jäännöshappi on vähintään tasolla 4,8 % ja että liekki on mahdollisimman lyhyt sekä kirkas. Lisäämällä yli-ilmamäärää nopeutetaan öljyn palamista, jolloin liekki lyhenee ja kirkastuu. Palotilanne on hyvä silloin, kun liekki on selvästi alle puolen pesän mittainen ja siinä on siniset kärjet. Lyhyt liekki voi olla jopa niin lyhyt, että sitä on vaikea erottaa kattilan polttimen puolella olevasta tarkistuslasista. Liekki ei missään olosuhteissa saa olla pitkä ja keltainen.


Tapauksesta riippuen polttimen, kattilan ja hormin yhteiset ominaisuudet voivat vaatia sopivaa liekin ulkonäköä tavoiteltaessa jäännöshapen arvoksi yli 6 % ja CO arvoksi n. 100 ppm. Jäännöshappi % olisi hyvä mitata sellaisesta kohdasta, jonne varmuudella ei vuoda ilmaa laimentamaan savukaasunäytettä.

PARI-tuotteita käyttämällä öljy syttyy nopeammassa ajassa ja liekki kestää enemmän yli-ilmaa käynnistyksien yhteydessä. Yli-ilmamäärän lisäämisen rajoitteeksi voi muodostua liekin karkaaminen käynnistyksen yhteydessä sekä liekinvartijan likaantuminen ajan myötä useiden käynnistymisten jälkeen. Tuollaisten tilanteiden korjaava toimenpide on polttimen ilmamäärän pienentäminen hyvin pienin portain, kunnes ongelmaa ei enää esiinny.

Liekki ei saa koskettaa tulipesän pintoja. Jos havaitset liekin koskettavan tulipesän pintoja ota heti yhteyttä valtuutettuun poltinhuoltajaan.
Jotta polttimen ilmamäärän säädössä saavutetaan mahdollisemman hyvä lopputulos, suosittelemme että savukaasujen paloarvojen analysointiin käytetään savukaasuanalysaattoria.

Savukaasun analysoinnin lisäksi suosittelemme, että teette kuitenkin seuraavat toimenpiteet:

1) Puhdista näkölasi, jotta pienikään kerros nokea tai muuta likaa ei suodata liekin värin aallonpituuksia.

2) Aloita säätäminen nostamalla yli-ilmamäärä niin ylös, että liekin väri ei enää kirkastu.

3) Pienennä yli-ilmamäärää sen verran, että liekki tummuu hieman.

4) Nosta yli-ilmamäärä takaisin siihen, jossa liekki kirkastuu ja jää paikalleen. Liekissä ei saa olla pitkiä lepattavia häntiä.Tuliko liekistä mahdollisimman kirkas ja lyhyt että sinikärkinen? Jos kyllä, liekki on halutun kaltainen. Jos ei, lisää ilmamäärää kunnes se on halutun kaltainen.

5) Varmista että liekki palaa lyhyenä ja että sytytyksessä ei tule häiriöitä liekin karkaamisesta. Liekki ei myöskään saa koskettaa tulipesän sisäpintoja. Savupiipusta tulevasta savukaasuvirrassa ei saa olla näkyviä nokihiukkasia. Savukaasun ollessa tummaa säädöt on tarkistettava.

6) Jos kohdan 4 ja 5 kuvaukset sekä reunaehdot ovat täyttyneet, säätö on valmis.

7) Tulosta asiakkaalle voimaan jäävien säätöjen savukaasuanalyysin raportti.

Lisätietoja polttimen säätämiseen saat ottamalla yhteyttä, katso yhteystietomme täältä.