Öljypolttimen ilmamäärän säätöohje energiatehokkaaseen palamiseen

Ilmamäärän säätäminen määräaikaishuollon yhteydessä vaikuttaa oleellisesti öljyn energiatehokkuuteen. Öljypolttimen huolto- ja säätötoimenpiteet on hyvä antaa ammattilaisten tehtäväksi, sillä ne vaativat asiantuntemusta ja kokemusta. Öljypolttimen määräaikaishuollot suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein.

PARI-tuotteet eivät edellytä määräaikaishuolletun ja säädetyn polttimen uudelleen säätöä, kunhan liekki kirkastuu PARI-tuotteiden käyttöönoton jälkeen. Seuraavat ohjeet on hyvä kertoa myös poltinhuollon ammattilaiselle. Näin toimimalla varmistat, että poltinhuoltaja osaa säätää määräaikaishuollon yhteydessä polttimen toiminnan energiatehokkaaksi juuri teidän tapaukseenne sopivaksi.

Energiatehokkain öljyliekki on kirkas ja lyhyt. Mitä kirkkaampi liekki, sen kuumempana öljy palaa ja sitä enemmän öljyn energiasisältö vapautuu lämpösäteilynä. Punertavan keltainen tai keltainen liekki tuottaa vähemmän lämpösäteilyä. Lämpösäteily muodostuu palamislämpötilan neljännessä potenssissa. Liekin olisi hyvä olla vähintään kirkkaan keltainen. Erinomaisen lämpösäteilyn määrän tuottaa liekki, joka on läpikuultavan kirkas.

Säädettäessä poltinta PARI-tuotteiden ollessa käytössä huolehdi siitä, että savukaasuissa oleva jäännöshappi jää välille 4,8-5,4% ja että liekki on kirkas, sekä lyhyt. Jos liekki koskettaa tulipesän pintoja ota heti yhteyttä valtuutettuun poltinhuoltajaan.

Säädettäessä poltinta ilman savukaasuanalysaattoria energiatehokkaan liekin säädät seuraavasti:
1) Puhdista näkölasi, jotta pienikään kerros nokea tai muuta likaa ei suodata liekin värin aallonpituuksia.
2) Aloita säätäminen nostamalla yli-ilmamäärä niin ylös, että liekin väri ei enää kirkastu.
3) Pienennä yli-ilmamäärää sen verran, että liekki tummuu hieman.
4) Nosta yli-ilmamäärä takaisin siihen, jossa liekki hieman kirkastuu ja jää paikalleen. Sopivin yli-ilmamäärä on tässä kohtaa.
5) Varmista että liekki palaa pallomaisesti ja lyhyenä. Liekki ei saa koskettaa tulipesän sisäpintoja. Savupiipusta tulevasta savukaasuvirrassa ei saa olla näkyviä nokihiukkasia. Savukaasun ollessa tummaa säädöt on tarkistettava.
6) Jos kohdan 5 kuvaukset ja reunaehdot pätee, säätö on valmis.

Lisätietoja polttimen säätämiseen saat ottamalla yhteyttä, katso yhteystietomme täältä.

PARI-tuotteet tehostavat öljyn palamista

Puhtaamman öljyn, öljysäiliön sekä siirtolinjan ansiosta polttimelle tuleva öljy on tasalaatuisempaa ja tehokkaammin palavaa. PARI-tuotteet alentavat polttoöljyn pintajännitystä, mikä helpottaa polttoöljyn pisaroitumista sen purkautuessa suuttimelta.

PARI-tuotteet myös nostavat öljyn palamislämpötilaa. Korkeampi lämpötila saa öljyn palamaan nopeammin ja pienemmällä ilmamäärällä, mikä aiheuttaa lämpösäteilyn intensiteetin nousun. Tämän ansiosta koko polttimen takana olevan järjestelmän hyötysuhde nousee. Lämpösäteilyn lisääntyminen vähentää johtuvanlämmönsiirtymisen tarvetta, joka on kattilan- ja uuninpalopesälle hyvä tilanne. Lämpösäteilyn lisääntymisen ansiosta pistemäiset lämpörasitukset vähenevät, joten laitteiston käyttöikä pidentyy.

PARIn vaikutuksesta öljy on tasaisempaa ja sen pintajännitys pienempi, minkä lisäksi öljyn esilämmittimet ovat puhtaammat. Tämä mahdollistaa polttimen säädöille laajemmat säätökokonaisuudet. Pienempinä pisaroina sumuuntuva öljy palaa nopeammin ja muodostaa tehokkaasti palavan liekkirintaman saatavilla olevan palamisilman kanssa. Tämän seurauksena savutus sekä nokeentuminen vähenevät, ja palamisprosessissa saavutetaan korkeampi lämpötila. Tällöin energia vapautuu enemmän lämpösäteilynä.

PARI-tuotteita käytettäessä polttimen puhaltimen tuottama palamisilmamäärä on havaittu riittävän aiempaa suuremmalle öljymäärälle, koska homogeeninen polttoöljy muodostaa tasaisemmin palavan liekin.

Lämmitettävän prosessin luonteesta on kiinni, onko energiatehokkainta hyödyntää PARI-tuotteiden tuomat edut polttimen lyhyempinä käyntiaikoina ja harventuneina käyntiväleinä vai tuottamalla tarvittava teho pienemmällä suuttimella. Kevytöljyllä toimivien kiinteistökattiloiden kohdalla suosittelemme, että suuttimeen kokoon ei tehdä PARI-tuotteiden käyttöönoton vuoksi muutoksia.

PARI-tuotteiden säännöllinen käyttö vähentää polttimen öljyperäisiä häiriöitä kaikilla polttoöljylaaduilla.