Kevyen polttoöljyn siirtolinja

Polttoöljyn siirtolinja kuljettaa kaiken polttoöljyn säiliöltä polttimelle sekä mahdollisesti sieltä takaisin säiliölle. Kevyt- ja raskaspolttoöljyjärjestelmillä on eroavaisuuksia.

Kevyt polttoöljyjärjestelmien siirtolinjat voivat on yksi- tai kaksiputki järjestelminä toteutettuna. Kaksiputkijärjestelmissä osa polttimelle käyntijakson aikana virtaavasta polttoöljystä palaa takaisin säiliöön. Yksiputkijärjestelmissä paluu virtausta säiliöille ei ole. Tällöin öljyn riittävyys polttimella on varmistettu kiertopiirillä, jossa polttoöljyä kierrätetään öljypumpun ja virtaussäätimen välillä.

Kevytpolttoöljy järjestelmissä määräaikaishuollon tarkistuskohteita ovat mm. öljynsuodatin, virtauksensäädin, öljypumppu sekä öljypolttimella oleva öljynesilämmitin sekä suutin kuin myös palamisilmapuhallin että ilmanohjaimet.

Polttimen määräaikaishuollot omakotitaloluokan kiinteistökattiloilla on suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. PARI-tuotteita käyttämällä kevytpolttoöljyjärjestelmän siirtolinja komponentteineen pysyy puhtaampana ja paremmassa kunnossa. Öljyjärjestelmän puhtaus mahdollistaa öljypolttimen häiriöttömän toiminnan ja energiatehokkaan palamisen.

Raskaan polttoöljyn siirtolinja

Raskaspolttoöljyjärjestelmissä siirtolinjalla on aina sekä meno- että paluulinja. RPÖ-siirtolinja on varustettu esilämmitetyin paineenkorotusasemin, raskasöljysuodattimin sekä putkiston saattolämmityksellä että eristyksellä. Raskaspolttoöljy vaatii pumpattavuusalueen saavuttamiseksi noin 30-50 ºC varastointilämpötilan sekä noin 60 ºC siirtolämpötilan, mikä tekee lämmityksestä tarpeellisen.

Raskaanpolttoöljyn siirtolinjaan syntyy epäpuhtauksia, jotka ajan myötä alkavat haitata siirtolinjan tehokasta toimintaa. PARI polttoöljyjen lisäainetta käytettäessä jopa vuosikymmeniä likaantunut putkilinjasto puhdistuu, kuten asiakaslausuntommekin kertovat.

Kun RPÖ- siirtolinja on PARI lisäaineen käytön ansiosta puhtaampi, polttoöljy palaa nopeammin, puhtaammin ja tasaisemmin. Tällöin öljypolttimelle tehtävät säädöt muun muassa öljynpaineen, suuttimen sumutuskulman sekä esilämmittimen lämpötilan suhteen ovat paremmin säädettävissä.