Öljysäiliöstä huolehtiminen on tärkeää

Polttoöljysäiliö toimii varastona kaikelle polttoöljyjärjestelmän käyttämälle polttoaineelle. Onkin ehdottoman tärkeää, että olosuhteet polttoöljysäiliössä ovat öljyn varastoinnin kannalta suotuisat.

Kevytpolttoöljy- eli KPÖ-säiliössä on huomioitava esimerkiksi öljysäiliön sisäpuolen kunto, säiliön puhdistus- ja vesitysväli sekä alin polttoöljylaadulle sopiva  lämpötila. Raskaspolttoöljy eli RPÖ- säiliön suhteen huomioitavat tekijät ovat samat kuin KPÖ- säiliönkin kanssa.

Öljy-yhtiöt sekä öljysäiliöiden valmistajat suosittelevat suorittamaan tarkastuksia ja puhdistuksia polttoöljysäiliöille määräajoin, koska polttoöljyllä on taipumusta huonontua laadullisesti säiliön puhdistusvälin edetessä sekä varastoinnin aikana. Polttoöljyn laadullista huonontumista esiintyy sekä kevyellä polttoöljyllä että erityisesti raskaan polttoöljyn eri laaduilla.

Laadun heikkeneminen ilmenee muun muassa öljysäiliöön muodostuvana sakkana, imukuumentimien likaantumisena ja putkilinjassa olevien toimilaitteiden kuten venttiilien, suodattimien ja esilämmittimien likaantumisena tai jopa niiden mahdollisena tukkeutumisena. Polttoöljyyn itsessään myös muodostuu epähomogeenisia faaseja, jotka haittaavat polttoöljyn käytettävyyttä.

Raskaspolttoöljyssä olevat eri metallit, rikki,  öljyn vesi ja kondenssina muodostuva vesi kerääntyvät ajan myötä säiliön pohjalle polttoöljyn raskaimpien jakeiden mukana. Tämän seurauksena säiliö kärsii ennen pitkää korroosiosta ja öljynsiirtolinjan putkien seinämille kertyy kerrostumaa, eli koksaantunutta öljyä, joka eristää saattolämmittimien lämmönsiirtoa.

PARI polttoöljyjen lisäaine ratkaisee nämä öljysäiliön ongelmat, koska:

PARI polttoöljyjen lisäaineen avulla niin kevyt- kuin raskaspolttoöljykin saadaan homogenisoitua, koksaantuneet öljyt liukenemaan säiliön ja kuumentimien pinnoista sekä adhessiiviset bitumikertymät hajoamaan. Lisäaineen ansiosta öljysäiliöön muodostuvat vesikertymät sitoutuvat öljyyn ja kulkeutuvat polttoöljyn mukana polttoon. Kun vesi ei ole kerrostuneena säiliössä, säiliössä tapahtuva rikkihapokkeen syntyminen sekä korroosio loppuvat.

Edellä mainituista syistä johtuen öljysäiliö ja sen sisältämä polttoöljy ovat PARI lisäainetta käytettäessä huomattavasti paremmassa kunnossa, minkä ansiosta polttoöljyn siirtolinja pysyy puhtaana ja öljyn palaa tehokkaasti niin KPÖ- kuin RPÖ- järjestelmissä.