PARI-tillsatsämne för brännoljor

Öka energieffektiviteten och kapaciteten

PARI-tillsatsämne för brännoljor är skapat för att effektivera användningen av brännolja i såväl privata hushåll som större industrikomplex. Med PARI-tillsatsämne är det möjligt att spara upp till 40 procent i brännoljekostnaderna och öka kapaciteten utan dyra investeringar.

PARI-tillsatsämne för brännoljor ökar betydligt den redan höga energieffektiviteten hos lätt och tung brännolja genom att förbättra brännoljans förbränningsegenskaper. Detta innebär att man kan spara upp till 40 procent med samtliga oljeförbrännaremodeller! Samtidigt ökar kapaciteten vanligtvis med cirka 60 procent.

Mer nytta av brännolja

Utöver ökad energieffektivitet ger PARI-tillsatsämne för brännoljor även bland annat förbättrad hållbarhet för oljan och bidrar till renare förbränningsanläggning och skorsten. Tack vare den stabila förbränningsprocessen förbättras även kvaliteten hos slutprodukterna, och svinnet av produktionstekniska skäl minskar.

PARI-tillsatsämne för brännoljor är avsett för alla lätta och tunga brännoljor, och lämpar sig även för biodisel (FAME) och förnybar diesel.

Ta kontakt och fråga mer om våra produkter »