Öka kapaciteten hos din produktion betydligt och spara upp till 40 procent i oljekostnaderna
PARI-tillsatsämne för brännoljor bidrar till mer effektiv användning av energiinnehållet i brännolja, och gör det möjligt att spara upp till 40 procent i oljekostnaderna. Detta innebär märkbara besparingar för företag, oberoende av företagets storlek. Ibruktagning av PARI ökar även kapaciteten med cirka 60 procent, vilket ger nya möjligheter med tanke på utvidgning av affärsverksamheten.

PARI-tillsatsämne för brännoljor används exempelvis vid uppvärmning av fastigheter, kraftverk, bagerier samt fordon och arbetsmaskiner och olika produktionsanläggningar. PARI används även inom jordbruket. Den ökade energieffektivitet och produktivitet som tillsatsämnet medför har övertygat företag inom flera olika branscher. Läs mer om våra referenskunders erfarenheter under Referenser »

Mer energieffektiva processer

Högre verkningsgrad innebär snabbare processer, vilket även direkt återspeglas i minskat svinn från processen. Med tanke på värmeöverföringen är det väsentliga den intensitet hos värmeutstrålningen med vilken bränslet frigör sitt energiinnehåll. Då energiinnehållet frigörs med högintensiv värmeutstrålning, försnabbas processen som kräver värme och blir mer stabil och smidig. Detta innebär högre kvalitet hos slutprodukterna samt mindre svinn av produktionstekniska skäl.

PARI-tillsatsämne för brännoljor ger nya möjligheter att få mer med mindre. Tack vare de tjänster vi erbjuder kan företag som använder brännolja som energikälla öka sina inkomster utan omedelbara kostnader eller stora investeringar.

Ta kontakt och fråga mer om våra produkter »