PARI-tillsatsämne för brännoljor gör att torkugnar snabbare värms upp. Detta innebär i sin tur att torkperioderna blir kortare och tiden mellan igångsättningarna längre. Då PARI-tillsatsämne för brännoljor används producerar hetluftsfläktarna i målerier luft vid en temperatur som är några grader högre, vilket ökar arbetets verkningsgrad.