PARI-tillsatsämne för brännoljor effektiverar förbränningen av olja, vilket gör att oljan ger ifrån sig klart mer energi som värmeutstrålning. Tack vare detta ökar växtligheten och skörden, och energiförbrukningen minskar betydligt. Växthusets produktivitet ökar och utsläppen minskar betydligt!

Tack vare PARI är det möjligt att minska växthusets totala energikonsumtion med över 40 procent samtidigt som skörden ökar. Då växthusets kapacitet ökar och produktionen försnabbas minskar även elförbrukningen, vilket leder till ytterligare besparingar vid användningen av PARI.

Läs mer om växthusodlares erfarenheter under Referenser »

Öppna brev till växthusodlare

Vi har skrivit två öppna brev till växthusodlare, som innehåller mer information om de betydande effekterna av PARI-tillsatsämne för brännoljor för energi- och produktionseffektiviteten hos växthus.

Växthus-post-1.pdf (608 kB)
Det är möjligt att minska växthusets totala energiförbrukning med över 40 procent och samtidigt öka skördemängderna.

Växthus-post-2.pdf (401 kB)
Då man vid uppvärmning av växthus övergår från olja till alternativa bränslen så som gas, torv eller biobränslen leder det till långsammare tillväxt eftersom mängden värmeutstrålning som når växthuset, d.v.s. värmesumman är mindre än då olja används som bränsle.