PARI-tillsatsämne för brännoljor gör processer inom alla industrier mer effektiva. Då bränslekostnaderna minskar med upp till 40 procent och kapaciteten ökar med cirka 60 procent förbättras industriföretags konkurrenskraft och resurser betydligt.

Inom industrin kan PARI bland annat användas för alla processer och applikationer som fungerar med oljeförbrännare, så som

 • ångpannor
 • hetvattenpannor
 • hetoljepannor
 • torktrummor
 • betongstationer
 • asfaltstationer
 • fjärrvärmeproduktion
 • uppvärmning av fastigheter
 • tvätterier
 • smältverk
 • hanteringsverk för metallytor
 • etc.

Här följer exempel på effekterna av PARI-tillsatsämne för brännolja inom olika industrier: