Med hjälp av PARI-tillsatsämne är det möjligt att minska uppvärmningskostnaderna för brännoljeuppvärmda fastigheter med upp till 40 procent! Energieffektiv förbränning av brännolja medför mer värmeutstrålning, varvid oljans energi kan utnyttjas ännu bättre än tidigare.

PARI gör det även lättare att hålla rent uppvärmningssystemet och förbättrar brännoljans hållbarhet. Användning av PARI gör det även möjligt att välja värmeregleringskurva på lägre nivå.

PARI-tillsatsämne kan användas med alla lätta och tunga brännoljor samt biodiesel (FAME) och förnybar diesel.

Läs mer om PARI-tillsatsämne för brännoljor »

Minska uppvärmningskostnaderna för egnahemshus eller övriga fastigheter med upp till 40 procent!

PARI-tillsatsämne finns i flera olika storlekar. PARI light-tillsatsämne för uppvärmning av fastigheter finns i kanistrar à 3 liter. Mer information under PARI-tillsatsämne för brännoljor »