Uppvärmning av fastigheter

PARI-tillsatsämne för brännoljor gör förbränning av brännolja mer effektiv och höjer energieffektiviteten, vilket medför sänkta uppvärmningskostnader för fastigheter. Tack vare PARI är det möjligt att minska uppvärmningskostnaderna för exempelvis oljeuppvärmda ladugårdar, svingårdar, stall och andra djurinhägnader med upp till 40 procent! Utöver besparingarna bidrar PARI bland annat till att pannan, förbränningsutrustningen och skorstenen hålls rena betydligt längre.

Arbetsmaskiner

Genom att använda PARI-tillsatsämne för brännoljor är det möjligt att minska dieselmotorers bränsleförbrukning med några procent. PARI förbättrar även driftsäkerheten hos hjälpvärmare och extravärmare och minskar utsläppen.

Användning av PARI-tillsatsämne innebär inga risker. Man bör alltid dock beakta säkerhetsdatabladet då man hanterar ämnet. Vår produkt har även ansvarsförsäkring, även om denna inte har behövs till dags dato.

Spannmålstorkare

Användning av PARI gör oljeförbrännarens låga klarare och minskar rökbildningen. Då torkningsluftens temperatur stiger med ett par grader kan mängden luft ökas genom att öppna strypningen för torkningsluften. Regleringen görs antingen för hand eller automatiskt. Då torkningstiden förkortas kan oljeförbrukningen minskas med cirka 40 procent.

  • I förbrännare med dubbel låga är hjälpmunstycket igång under en kortare tid, vilket minskar förbrukningen men inte som helhet ses som förkortad torkningstid.
  • Vid spannmålstorkning som är termostatstyrd (med samma sluttemperatur) och hydrostatstyrd (med samma inställningsvärden för hydrostaten) är det torkade spannmålet torrare än tidigare.

Den ökade torkningskapacitet som PARI medför bör utnyttjas för att förkorta torkningstiden, för att spara så mycket energi som möjligt såväl som olja som el. Beakta dock att lämpliga temperaturzoner för torkningsluften använd vid torkning av utsäde.

Läs mer: PARI brännoljetilsats vid spannmålstorkning »

Växthus

Tack vare PARI är det möjligt att minska växthusets totala energikonsumtion med över 40 procent samtidigt som skörden ökar. Läs mer under Växthus »

Läs även mer om våra kunders erfarenheter under Referenser »