PARI-tillsatsämne för brännoljor lämpar sig för såväl hushåll, företag som industrier runt om i Finland och övriga Europa. I vårt utbud ingår för närvarande två olika alternativ: PARI-tillsatsämne för brännoljor, samt PARI light som skapats särskilt för uppvärmning av fastigheter.

Brännolja anses ofta vara ett utmanande bränsle vid energiproduktion, bland annat av miljö- och kostnadsskäl samt av lagrings- och förbränningstekniska skäl i föråldrade oljesystem.

PARI-tillsatsämne för brännoljor motverkar detta genom att öka brännoljans energieffektivitet samt rengöra förbränningsanläggningen och hålla den ren. Tack vare renare olja, oljetank och oljeöverföringsledning är oljan som når förbrännaren av mer jämn kvalitet och brinner mer effektivt, vilket ytterligare ökar verkningsgraden hos energiutnyttjandet och mängden värmesutstrålning. Detta innebär minskade brännoljekostnader med upp till 40 procent och en kapacitetsökning på upp till 60 procent.

Läs mer om PARIs funktioner och användningsmöjligheter »